Cenník
kontrola budovy, domu, bytu, stavby, prerábky

Dlhoročné
skúsenosti

Certifikovaní
odborníci

Dôkladne preveríme
nehnuteľnosť

Ušetríme vám
množstvo peňazí

Čo od nás dostanete

Pomoc pri odhalení závad
od certifikovaného kontrolóra
s 20 ročnou praxou

Odhalíme aj to, čo nie je vidieť
vďaka najmodernejšej technike

Termovízne a revízne
merania v cene kontroly

Možnosť právnej kontroly
nehnuteľnosti a možné
zastúpenie v spore

Možnosť doobjednať
výstupnú správu z kontroly
a revíznu správu

Kontrola celého objektu
stavebným dozorom

Nadštandardné služby
zahrnuté v cene kontroly

Špeciálne revízne merania elektriny, plynu, tlaku, odpadov

Termovízne posúdenie okien, fasády, únikov tepla

Kontrola kúrenia autorizovaným technikom

Diagnostika vlhkosti povrchov stien, fasády

Kvalitu vyhotovenia posúdi nezávislý stavebný dozor

Zhodnotenie dispozícií, stavebných riešení bezpečnostným technikom

A poďme k cenám

Kontrola bytu

Technická kontrola pri kúpe nehnuteľnosti

Profesionálna technická kontrola v rozsahu do 3 hodín (3 hodiny času kontroly + v cene je zahrnutá doprava v rámci Bratislavy a okolia do 20 km). Počas tohto rozsahu kontroly odhalíme väčšinu závažných závad vďaka našim skúsenostiam a najmodernejšej technike.
Cena: 650 €

V prípade nájdenia závažnejších nedostatkov máte možnosť si doobjednať hlbšiu analýzu prípadných problémov. Doobjednanie záleží iba na vás. Odporúčame v prípade, že máte o nehnuteľnosť vážny záujem a kde indície naznačujú veľmi závažný problém, ktorého oprava môže stáť niekoľko tisíc eur. Na požiadanie dokážeme vypracovať aj kompletnú analýzu problému.
Cena: 200 €/hod

Kontrola veľkého objektu, kde rozsah bude vyžadovať dlhší čas. Niektoré rozsiahlejšie objekty si vyžadujú dlhší čas na kontrolu.
Cena: 200 € /hod minimálne 650 €

Výstupná správa z kontroly. Všetky závady sa dozviete na mieste a budú odprezentované a vysvetlené našim technikom. Ak si však budete želať písomne vypracované podklady, napríklad na vyjednanie lepšej ceny od predajcu alebo z nejakého iného dôvodu, vieme vám ich vypracovať.
Cena: od 200 €

Kontrola susedov a okolia nehnuteľnosti. Preveríme rizikové faktory okolia nehnuteľnosti.
Cena: 200 €

Právna kontrola

Kontrola zmlúv s predajcom, resp. realitnou kanceláriou.

Preverenie vlastníckych práv k nehnuteľnosti, vrátane nebytových priestorov.

Otázky prevodu, prechodu vlastníckych práv, ich nadobúdania výstavbou, vstavbou a nadstavbou, vyporiadania spoluvlastníckych práv (podielového a bezpodielového spoluvlastníctva), darovania, vecných bremien a záložných práv, dedičských práv a pod.

Možnosť zastúpenia na základe plnomocenstva počas celého procesu kúpy nehnuteľnosti.

V závislosti od rozsahu 120 € / hod

Kontrola domu

Technická kontrola pri kúpe nehnuteľnosti

Profesionálna technická kontrola v rozsahu do 5 hodín (5 hodín času kontroly + v cene je zahrnutá doprava v rámci Bratislavy a okolia do 20 km). Počas tohto rozsahu kontroly odhalíme väčšinu závažných závad vďaka našim skúsenostiam a najmodernejšej technike.
Cena: 1 000 €

V prípade nájdenia závažnejších nedostatkov máte možnosť si doobjednať hlbšiu analýzu prípadných problémov. Doobjednanie záleží iba na vás. Odporúčame v prípade, že máte o nehnuteľnosť vážny záujem a kde indície naznačujú veľmi závažný problém, ktorého oprava môže stáť niekoľko tisíc eur. Na požiadanie dokážeme vypracovať aj kompletnú analýzu problému.
Cena: 200 €/hod

Kontrola veľkého objektu, kde rozsah bude vyžadovať dlhší čas. Niektoré rozsiahlejšie objekty si vyžadujú dlhší čas na kontrolu.
Cena: 200€ /hod minimálne 1 000 €

Výstupná správa z kontroly. Všetky závady sa dozviete na mieste a budú odprezentované a vysvetlené našim technikom. Ak si však budete želať písomne vypracované podklady, napríklad na vyjednanie lepšej ceny od predajcu alebo z nejakého iného dôvodu, vieme vám ich vypracovať.
Cena: od 200 €

Kontrola susedov a okolia nehnuteľnosti. Preveríme rizikové faktory okolia nehnuteľnosti.
Cena: 200 €

Právna kontrola

Kontrola zmlúv s predajcom, resp. realitnou kanceláriou.

Preverenie vlastníckych práv k nehnuteľnosti, vrátane nebytových priestorov.

Otázky prevodu, prechodu vlastníckych práv, ich nadobúdania výstavbou, vstavbou a nadstavbou, vyporiadania spoluvlastníckych práv (podielového a bezpodielového spoluvlastníctva), darovania, vecných bremien a záložných práv, dedičských práv a pod.

Možnosť zastúpenia na základe plnomocenstva počas celého procesu kúpy nehnuteľnosti.

V závislosti od rozsahu 120 € / hod

Kontrola domu, bytu

Technická kontrola
po rekonštrukcii

Kontrola po rekonštrukcii, zhodnotenie stavu kvality prác (1 hodina času kontroly + v cene je zahrnutá doprava v rámci Bratislavy a okolia do 20 km). Počas tohto rozsahu kontroly odhalíme väčšinu závažných závad vďaka našim skúsenostiam a najmodernejšej technike.
Cena: 250 €

V prípade nájdenia závažnejších nedostatkov máte možnosť si doobjednať hlbšiu analýzu prípadného problému. Doobjednanie záleží iba na vás. Odporúčame v prípade, že indície naznačujú veľmi závažný problém, ktorého oprava môže stáť niekoľko tisíc eur. Na požiadanie dokážeme vypracovať aj kompletnú analýzu problému.
Cena: 200 €/hod

Výstupná správa z kontroly. Všetky závady sa dozviete na mieste a budú odprezentované a vysvetlené našim technikom. Ak si však budete želať písomne vypracované podklady, napríklad pre uplatnenie reklamácie alebo z nejakého iného dôvodu, vieme vám ich vypracovať.
Cena: od 200 €

Právne zastúpenie v spore

Naštudovanie prípadu a posúdenie dodaných podkladov.

Vypracovanie reklamácie.

Príprava podkladov pre súdny spor – vypracovanie predžalobnej výzvy a následne žaloby.

Zastupovanie v celom súdnom spore

V závislosti od rozsahu 120 € / hod

Kontrola domu, bytu

Technická kontorola
problému v novej nehnuteľnosti

Kontrola kúpenej nehnuteľnosti, zhodnotenie stavu kvality prác (1 hodina času kontroly + v cene je zahrnutá doprava v rámci Bratislavy a okolia do 20 km). Počas tohto rozsahu kontroly odhalíme väčšinu závažných závad vďaka našim skúsenostiam a najmodernejšej technike.
Cena: 250 €

V prípade nájdenia závažnejších nedostatkov máte možnosť si doobjednať hlbšiu analýzu prípadných problémov. Doobjednanie záleží iba na vás. Odporúčame v prípade, že indície naznačujú veľmi závažný problém, ktorého oprava môže stáť niekoľko tisíc eur. Na požiadanie dokážeme vypracovať aj kompletnú analýzu problému.
Cena: 200 €/hod

Výstupná správa z kontroly. Všetky závady sa dozviete na mieste a budú odprezentované a vysvetlené našim technikom. Ak si však budete želať písomne vypracované podklady, napríklad pre uplatnenie reklamácie alebo z nejakého iného dôvodu, vieme vám ich vypracovať.
Cena: od 200 €

Právne zastúpenie v spore

Naštudovanie prípadu a posúdenie dodaných podkladov.

Vypracovanie reklamácie.

Príprava podkladov pre súdny spor – vypracovanie predžalobnej výzvy a následne žaloby.

Zastupovanie v celom súdnom spore

V závislosti od rozsahu 120 € / hod

Zdá sa vám to veľa? Úspora pár stoviek eur za kontrolu vám v budúcnosti môže spôsobiť vysoké finančné výdavky za opravy

V príkladoch si môžete pozrieť koľko problémov sa môže skrývať v jednej na prvý pohľad dokonale vyzerajúcej nehnuteľnosťi.