Inšpekcia
po rekonštrukcii nehnuteľnosti

Inšpekcia domu

Inšpekcia bytu

Inšpekcia budovy

Akejkoľvek nehnuteľnosti

Kontrola rekonštrukcie nehnuteľnosti po majstroch

Chcete mať istotu, že boli práce odvedené dobre? Ste nespokojní s výsledkom rekonštrukcie?

Nedopadla prerábka podľa vašich očakávaní? V dnešnej dobe je náročné nájsť odborníka, ktorý svoju prácu odvedie tak, ako má. Žiaľ, často sa stáva, že prerábky vykonávajú nekvalifikovaní pracovníci bez požadovanej odbornosti. Monokrát vám to môže spôsobiť množstvo problémov, pretože to, čo je hotové, je potrebné zbúrať a urobiť to poriadne nanovo.

Estetická stránka nebýva jediným problémom. Mnohokrát sa v praxi stretávame s tým, že na neodborne vykonanú prerábku (napríklad elektriky) nie je možné vypracovať revíznu správu z dôvodu jej nebezpečnosti.

Bez revíznej správy nemusíte v prípade havárie od poisťovne získať poistné plnenie. Navyše, neodborná prerábka vám môže spôsobiť nepríjemné vzťahy so susedmi a dokonca ohroziť vás a členov vašej rodiny na zdraví a živote.

Skontrolujeme stav a zjednáme nápravu

preveríme kvalitu práce a začneme riešiť nedostatky s vašim dodávateľom

Po kontrole stavu rekonštrukcie sa v prípade zistených nedostatkov spojíme s vašim dodávateľom a následne ho budeme konfrontovať. Vyvinieme všetko úsilie, aby zjednal nápravu a dal veci do poriadku podľa vašich predstáv. A pokiaľ nie, zabezpečíme právny servis. V prípade vášho želania zabezpečíme aj firmu, ktorá vykoná požadované opravy namiesto vášho dodávateľa.

Okrem toho pre vás pripravíme podklady, aby ste si tento náklad mohli vymáhať od pôvodného dodávateľa.

Chráňte svoju peňaženku a zdravie členov domácnosti. Nechajte si skontrolovať prerábku.

Kontrola po rekonštukcii nehnuteľnosti - bytu, domu, stavby , objektu
Právne poradenstvo a zastupovanie pri raklamáciách nehnuteľností

Keď to inak nepôjde

prídu na rad právnici

Niekedy sa stáva, že dodávateľská firma, ktorá pokazila prerábku, prestane zdvíhať telefón a nie je možné sa s ňou nijak skontaktovať alebo odmieta zjednať nápravu. Vtedy prichádza do úvahy viacero možností, jednou z nich je podať žalobu na súd. Prípadne, pokiaľ ste sa stali obeťou podvodu, podať trestné oznámenie.

K týmto právnym krokom nepristupujeme úplne najradšej, avšak mnohokrát bývajú jedinou možnosťou vyriešenia problému s nedodanou alebo neodborne vykonanou rekonštrukciou. Pokiaľ k tomu dôjde, budeme na vašej strane a pomôžeme vám pri spísaní výziev, podaní žalôb, trestných oznámení a právneho zastúpenia.

Aká je naša odbornosť

Zverte kvalitu vášho bývania do rúk odborníkom

Členovia nášho tímu sú vysoko kvalifikovanými odborníkmi a zároveň držiteľmi povolení a certifikácií na výkon kontrolnej činnosti. Člen nášho tímu, ktorý príde na obhliadku vašej prerobenej nehnuteľnosti je zároveň aj revíznym technikom v oblasti elektriky, kúrenia, plynu, bezpečnostných systémov a ďalších vecí. Celkovo je držiteľom 40 povolení a certifikátov. To znamená, že dokáže skontrolovať nehnuteľnosť nie len z funkčnej ale aj bezpečnostnej stránky. Pri špecifických závadách a problémoch dokážeme privolať aj ďalších špecialistov na konkrétnu problematiku.

Členom nášho tímu je aj advokátska kancelária, ktorá dokáže zabezpečiť právne podania na súd (v podobe žaloby) v prípade, že dodávateľ odmietne opraviť neodborne vykonanú alebo zanedbanú rekonštrukciu/prípadné škody. V prípade súdneho sporu zabezpečujeme aj právne zastupovanie.

Nenechajte sa odbiť nespolupracujúcim dodávateľom, obráťte sa na nás.

Koľko to bude stáť?

Ušetrite na kúpnej cene a zbytočných
opravách

Každá rekonštrukcia nehnuteľnosti je individuálna. Môžu sa v nej nachádzať špecifické problémy v závislosti od toho, či ste sa rozhodli prerobiť iba časť interiéru nehnuteľnosti (kúpeľňu, kuchyňu, …) alebo celú nehnuteľnosť, tj. interiér aj exteriér (napr. strechu, komín, fasádu nehnuteľnosti…).

Výsledná cena kontroly sa bude odvíjať od spomínaného typu a rozsahu prerábky, hĺbky kontroly a času stráveného kontrolou.

Vplyv na výslednú cenu bude mať aj to, či si po kontrole budete želať vypracovanie výstupnej správy, ako aj to, či odstránenie nedostatkov zveríte do rúk nám.

Pre zistenie cenovej ponuky sa nám preto neváhajte ozvať. Po zodpovedaní na naše otázky vám pripravíme cenovú ponuku na mieru.

Nechajte si skontrolovať vašu prerobenú nehnuteľnosť a neriskujte život a zdravie vás a vašej rodiny.

Nehnuteľnosť chyby neodpúšťa

Pomôžeme vám nielen s kontrolou rekonštrukcie, ale vybavíme za vás aj právne náležitosti

Kontrola elektriky

Kontrola elektroinštalácie

Nesprávne prerobená elektroinštalácia vám môže spôsobiť množstvo nepríjemností. Sumy za následnú opravu sa môžu vyšplhať až do desiatok tisíc eur. Čo je však horšie, neodborne zrealizovaná elektroinštalácia ohrozí všetky vaše domáce spotrebiče, môže spôsobiť požiar a navyše môže byť životu nebezpečná, a ohrozíte nielen seba ale aj Vašich blízkych. Taktiež hrozí aj riziko požiaru a pokiaľ nemáte revíznu správu nedostanete nič ani od poisťovne

Kontrola kúrenia

Kontrola kúrenia

Neodborne namontované kúrenie môže spôsobiť, že zlyhá v období, kedy ho budete najviac potrebovať. Zima v nehnuteľnosti nebude jediným problémom. Opravy a výmeny kotla bývajú drahými položkami. Ešte drahšie môže vyjsť oprava rozvodov, keď z kúrenia uniká tlak. Mnohokrát nezostáva nič iné ako rozsekanie všetkého, kde sa rozvody nachádzajú. To spôsobí prevetranie peňaženky a výrazné zníženie komfortu bývania po dobu opravy. Navyše sa môže stať, že kúrenie praskne a zničí celý interiér vám aj vašim susedom.

kontrola odpadových potrubí

Kontrola odtokových potrubí

Pokiaľ bolo odpadové potrubie namontované neodborne a “majstri” zanedbali svoju prácu, koledujete si na veľmi drahý problém. Neodborná alebo odfláknutá montáž môže spôsobiť zlý prietok odpadového potrubia. Potrubie sa môže často zanášať, čo môže spôsobiť časté výjazdy “krtkovacích služieb”. Kto ich zažil vie, že cena jednoduchého výjazdu býva aj 300 eur. O vážnejších problémoch, kedy praskne potrubie alebo pretečie žumpa sa asi rozpisovať nemusíme.

Kontrola vzduchotechniky

Kontrola vzduchotechniky

Neodborne prerobená vzduchotechnika môže byť ďalším zdrojom nekonečných problémov. Navyše, ak technik, ktorý prerábal vzduchotechniku, svojej práci nerozumie, problém býva o to závažnejší. Uvedieme príklad: ak pri klimatizácii nevykonal tlakovú skúšku, ľahko sa môže stať, že z klimatizácie bude unikať chladivo a zlyhá v najväčších horúčavách. Chladivo bude nutné neustále dopĺňať, čo môže byť pravidelná finančná nepríjemnosť. Ešte väčší problém vznikne, keď zaseká rozvody do steny – vtedy už mnohokrát nezostáva nič iné ako si rekonštrukciu zopakovať.

kontrola zabezpečenia

Kontrola zabezpečenia

Nefunkčný alarm, opakované falošné poplachy v noci, kamery na ktorých nie je nič vidieť. Žiaľ, aj toto sú časté prípady, kedy nie je možné vydať na zabezpečovací systém revíznu správu. Stáva sa to najmä vtedy, keď ste si na montáž zavolali necertifikovaného technika a šetrili ste kde sa dalo. Na takýto alarm nie je možné vydať revíznu správu. Bez revíznej správy, alebo bez platnej licencie od policajného zboru poisťovňa neakceptuje tieto namontované bezpečnostné systémy. Náš špecialista kvalitu montáže bezpečnostného systému preverí, pretože zabezpečenie majetku je prioritou.

Kontrola stavby

Kontrola stavby

Príliš horlivá prerábka stavby bez dodržiavania noriem môže narušiť aj samotnú statiku domu. Opravy statiky si vyžadujú čas, pričom práce bývajú náročné a veľmi drahé. Navyše, takáto prerábka môže znamenať, že zrekonštruovanú stavbu nebude možné opätovne skolaudovať.  Rozšírené dilatačné škáry, hlboké praskliny na oporných múroch – to sú prejavy, že so statikou stavby niečo nie je v poriadku. Ďalšou kapitolou je vlhnutie stavieb, či odpadávanie omietky, ktoré žiaľ postihuje aj novostavby. Vyriešiť tieto problémy býva často finančne nákladné, niekedy aj nerealizovateľné a preto je táto kontrola nesmierne dôležitá.

Kontrola únikov tepla

Kontrola únikov tepla

Dali ste si vymeniť okná alebo vám prerábali niečo iné? Mnohokrát robotníci v pracovnom zápale na niečo zabudnú alebo to zanedbajú. A zrazu v nehnuteľnosti, ktorá bola v poriadku, nebýva tak teplo ako bývalo. Bohužiaľ, po odfláknutej rekonštrukcii alebo výmene okien sa niekedy stáva, že teplo z budovy zbytočne uniká a hoci zvyšujete teplotu vykurovania, v priestore je stále zima. Nie len opravy, ale aj vysoké náklady na vykurovanie môžu poriadne prevetrať vašu peňaženku. Z tohto dôvodu je po rekonštrukcii obvodu nehnuteľnosti, alebo výmene okien dôležité nechať skontrolovať úniky tepla, aby ste týmto komplikáciám predišli.

Kontrola plynu

Opravy plynových zariadení a potrubí by mal vykonávať iba odborník s licenciou. To platí nie len pre plynové rozvody, ale aj plynové kotle. Predpokladáme, že certifikovaní technici si odvedú svoju prácu odborne a profesionálne. Avšak, ak chcete mať naozaj istotu, môže vám plyn skontrolovať priamo náš revízny technik. Pokiaľ opravár plynových rozvodov a zariadení nemal licenciu, koledujete si o vážny problém. Únik plynu je veľmi nebezpečný stav, kedy môže nastať nežiadúci výbuch alebo otrava plynom a o možných následkoch sa asi nemusíme rozpisovať.

Kontrola strechy

Strecha je základ každej nehnuteľnosti, avšak jej problémy majú často až fatálne následky. Pri rekonštrukciách strechy sa stáva, že nie vždy je vykonaná odborne. Zlá izolácia, nesprávne položená strešná krytina, nedodržanie technických listov od výrobcu, lacný a nekvalitný použitý materiál – to všetko spôsobí priesaky vody alebo zatekanie vody do interiéru a množstvo nežiadúcich problémov od zatečených stien, plesní a ďalších komplikácií. Pri realizácii strešného plášťa je dôležitý každý detail. Akákoľvek nezvládnutá maličkosť znamená, že skôr či neskôr sa na streche objaví porucha. Navyše, pokiaľ nie je na streche správne vyhotovený bleskozvod, v prípade úderu blesku hrozí nebezpečenstvo požiaru.

Kontrola komína

Neodborná inštalácia dymovodu, obitie drevom či zamurovanie do sadrokartónu môže užívateľovi v budúcnosti spôsobiť vážne problémy. Mnohí zabúdajú na fakt, že podľa zákona musí komín a jeho napojenie preskúšať kominár. Murovaný komín má horší ťah, je citlivý na vlhkosť, má nepatrnú odolnosť proti kyseline, ako aj zlú tepelnú izoláciu. V súčasnosti si môžete pri stavbe domu vybrať buď komín s kovovou (hliníkovou, pozinkovanou, antikorovou), alebo keramickou vložkou, ktorá má posúdenú zhodu ako stavebný výrobok. Vhodné komínové teleso vás na dlhý čas ochráni pred nebezpečenstvom vzniku požiaru či vyhorením sadzí.

Revízna správa

Revízne správy na súd

V prípade, že dodávateľská firma odviedla rekonštrukciu neodborne alebo zanedbala kvalitu odvedených prác a odmietne zjednať nápravu, dokážeme vypracovať revízne správy. Na základe nich budete poznať všetky nedostatky a bezpečnostné riziká spojené s takto odvedenými prácami. Zdokumentované problémy budú podkladom pre inú firmu, ktorá ich bude odstraňovať. Zároveň si na súde budete môcť vymáhať škodu od pôvodnej firmy, ktorá vašu nehnuteľnosť rekonštruovala. Pri kvalitne napísanej revíznej správe nie je možné poprieť žiadne nedostatky spôsobné neodbornou alebo zanedbanou kvalitou prác pri rekonštrukcii.

Kontrola zmlúv s predajcom

Znalecké posudky

V prípade súdneho sporu môže súd nariadiť znalecké dokazovanie. V prípade, že súd nariadi znalecké dokazovanie a vyberie aj znalca, čas konečného rozhodnutia sa predĺži. Ak však nechcete aby spor trval večnosť, znalecký posudok môžete predložiť aj vy. V takom prípade sa znalecký posudok podáva naraz so žalobou.  Ak má takýto posudok všetky zákonné náležitosti a obsahuje vyhlásenie o tom, že znalec si je vedomý následkov vedome nepravdivého znaleckého posudku, súd na takýto posudok nahliada ako keby bol vypracovaný súdom ustanoveným znalcom. Preto je vypracovanie znaleckého posudku ešte pred podaním žaloby pre vás úsporou času.

Právnik

Príprava žalôb

Ak ste už dospeli do štádia, kedy je nutné sa s vašim problémom obrátiť na súd, je potrebné vypracovať žalobu. Aby súd žalobu akceptoval, musí spĺňať náležitosti stanovené zákonom. V prípade, že nemáte žiadne skúsenosti s podávaním návrhov na súd, môže sa vám stať, že vaša žaloba bude pre súd neúplná alebo nezrozumiteľná a súd vás vyzve na jej doplnenie. Zároveň môže súd vašu žalobu vyhodnotiť ako nedôvodnú a vyzvať vás na jej späťvzatie. Podanie návrhu na súd je preto vhodné zveriť do rúk odborníkom. V prípade, že nedisponujete vlastným advokátom, žalobu môže za vás vypracovať naša spolupracujúca advokátska kancelária.

Advokástka kancelária

Právne zastupovanie

Súd začal a výhra súdneho procesu si vyžaduje silnú dôkaznú situáciu a ovládanie jednotlivých ustanovení zákona. To, aby ste mohli nad dodávateľskou firmou zvíťaziť, je aj v rukách kvalitného advokáta. Často je dodávateľská firma ochotná zaplatiť radšej skúseného advokáta, ako by vám mala uhradiť náhradu škody alebo zjednať nápravu. Aj keď v bežných civilných sporoch zastupovanie nie je povinné, je vhodné nebyť na súde sám. Vďaka skúsenému advokátovi, ktorý vás bude zastupovať, môžete súdny spor vyhrať a ušetriť množstvo peňazí, ktoré by ste museli investovať o opráv nepodarenej rekonštrukcie.

Nestaňte sa obeťou!
Obráťte sa na nás

0910 681 668
nonstop

Aby domov
bol naozaj domovom