Právna kontrola
pred kúpou nehnuteľnosti

Inšpekcia domu

Inšpekcia bytu

Inšpekcia budovy

Akejkoľvek nehnuteľnosti

O advokátskej kancelárii

Advokátska kancelária sa od roku 1996 kontinuálne špecializuje predovšetkým na oblasť nehnuteľností, a to najmä z pohľadu riešenia rôznorodých právnych vzťahov týkajúcich sa nehnuteľností a bytového práva, právnu pomoc pri realitných transakciách, ktorá spočíva v ich komplexnom zastrešení.

Právna pomoc v realitách pomáha klientom zorientovať sa v spleti zložitých a často neprehľadných pravidiel pri nakladaní so svojou nehnuteľnosťou pri predaji alebo pri kúpe nehnuteľnosti či už z dôvodu, že si našli sami zmluvného partnera alebo nie sú spokojní s úrovňou poskytovaných právnych riešení zo strany realitnej kancelárie, ktorá im sprostredkovala kúpu alebo predaj nehnuteľnosti, prípadne z rôznych iných príčin. Vďaka dlhoročným skúsenostiam v realitnej činnosti a v práve nehnuteľností poznáme pravidlá, úskalia a riziká realitného biznisu a pomôžeme vám sa v nich orientovať.

Čo poskytujeme?

Vyhnite sa pri kúpe nehnuteľnosti právnym nástrahám

Obsahom poskytovaných služieb je riešenie otázok vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam, vrátane bytov a nebytových priestorov – prevod, prechod vlastníckych práv, ich nadobúdanie výstavbou, vstavbou a nadstavbou, vyporiadania spoluvlastníckych práv (podielového a bezpodielového spoluvlastníctva), darovania, vecných bremien a záložných práv, dedičských práv a pod., upravených v širokom spektre predpisov občianskeho, stavebného, pozemkového a správneho práva.

‍Právne služby poskytujeme formou právneho poradenstva, vyhotovovania rôznych právnych listín, analýzy, posudzovania a pripomienkovania  právnych dokumentov a zastupovania  klientov pri zmluvných vzťahoch súkromného práva medzi právnickými a fyzickými osobami, napr. pred developerskými spoločnosťami, zhotoviteľmi, realitnými kanceláriami, finančnými inštitúciami a podobne.

Právne poradenstvo a zastupovanie pri raklamáciách nehnuteľností

Nestaňte sa obeťou!
Obráťte sa na nás

0910 681 668
nonstop

Aby domov
bol naozaj domovom